$8,76 Hàng triệu

xuất khẩu 4895 of 5026
2008
2017

-0,153

Độ phức tạp của sản phẩm 2919 of 5026
2008
2017

EST

Nhà xuất khẩu lớn nhất

EST

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4895 and the 2918 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Estonia ($3,07 Hàng triệu), Slovenia ($2,94 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($574 Hàng ngàn), Pháp ($431 Hàng ngàn) và Đức ($425 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Estonia ($2,94 Hàng triệu), Thụy Điển ($2,47 Hàng triệu), Singapore ($810 Hàng ngàn), Phần Lan ($604 Hàng ngàn) và Hoa Kỳ ($530 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites