$26,3 tỷ

xuất khẩu 128 of 1221
2008
2017

1,05

Độ phức tạp của sản phẩm 180 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 128 and the 180 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($5,11 tỷ), Trung Quốc ($3,49 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,73 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,99 tỷ) và Pháp ($1,57 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($4,29 tỷ), Đức ($2,35 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,23 tỷ), Ý ($1,22 tỷ) và Pháp ($1,2 tỷ).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites