$19,2 tỷ

xuất khẩu 130 of 5026
2008
2017

1,14

Độ phức tạp của sản phẩm 609 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 130 and the 609 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($12,3 tỷ), Hà Lan ($1,42 tỷ), Hoa Kỳ ($624 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($577 Hàng triệu) và Đức ($563 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($5,52 tỷ), Hà Lan ($2 tỷ), Đức ($1,79 tỷ), Vương quốc Anh ($1,09 tỷ) và Cộng hòa Séc ($782 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites