$6,97 tỷ

xuất khẩu 393 of 5026
2008
2017

1,05

Độ phức tạp của sản phẩm 729 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IND

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 393 and the 728 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($3,34 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,11 tỷ), Hồng Kông ($345 Hàng triệu), Hungary ($322 Hàng triệu) và Estonia ($309 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($1,04 tỷ), Nga ($580 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($355 Hàng triệu), Hồng Kông ($319 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($253 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites