$2,63 tỷ

xuất khẩu 1019 of 5026
2008
2017

1,94

Độ phức tạp của sản phẩm 42 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1019 and the 42 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($706 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($385 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($319 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($233 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($205 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($458 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($393 Hàng triệu), Mexico ($219 Hàng triệu), Việt Nam ($131 Hàng triệu) và Đức ($107 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites