$1,17 tỷ

xuất khẩu 1770 of 5026
2008
2017

0,921

Độ phức tạp của sản phẩm 939 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1770 and the 939 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($570 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($120 Hàng triệu), Ý ($78,4 Hàng triệu), Mexico ($70,1 Hàng triệu) và Đức ($54,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($150 Hàng triệu), Nga ($84,8 Hàng triệu), Canada ($57,2 Hàng triệu), Đức ($42,7 Hàng triệu) và Mexico ($39,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites