$1,7 tỷ

xuất khẩu 1405 of 5026
2008
2017

1,55

Độ phức tạp của sản phẩm 189 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1405 and the 189 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($348 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($246 Hàng triệu), Trung Quốc ($180 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($178 Hàng triệu) và Áo ($133 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($214 Hàng triệu), Mexico ($184 Hàng triệu), Trung Quốc ($152 Hàng triệu), Đức ($89,6 Hàng triệu) và Canada ($73,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites