$10,5 tỷ

xuất khẩu 288 of 1221
2008
2017

1,93

Độ phức tạp của sản phẩm 15 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 288 and the 15 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($2,26 tỷ), Trung Quốc ($1,51 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,22 tỷ), Hoa Kỳ ($886 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($548 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,37 tỷ), Trung Quốc ($1,14 tỷ), Mexico ($785 Hàng triệu), Đức ($631 Hàng triệu) và Pháp ($289 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites