$777 Hàng triệu

xuất khẩu 2271 of 5026
2008
2017

1,23

Độ phức tạp của sản phẩm 490 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2271 and the 490 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($121 Hàng triệu), Đức ($108 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($81,4 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($81,3 Hàng triệu) và Khác Á ($50,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($149 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($54,9 Hàng triệu), Mexico ($50 Hàng triệu), Ấn Độ ($28,7 Hàng triệu) và Hồng Kông ($26 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites