$501 Hàng triệu

xuất khẩu 2765 of 5026
2008
2017

0,976

Độ phức tạp của sản phẩm 837 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2765 and the 835 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($87,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($77,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($56,3 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($49,5 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($42,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($67,5 Hàng triệu), Trung Quốc ($66,8 Hàng triệu), Mexico ($50,3 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($23,6 Hàng triệu) và Đức ($21,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites