$1,64 tỷ

xuất khẩu 1438 of 5026
2008
2017

1,77

Độ phức tạp của sản phẩm 90 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1438 and the 90 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($329 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($207 Hàng triệu), Trung Quốc ($184 Hàng triệu), Ý ($173 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($158 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($369 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($140 Hàng triệu), Mexico ($109 Hàng triệu), Nga ($86,2 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($58,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites