$29,2 tỷ

xuất khẩu 114 of 1221
2008
2017

0,996

Độ phức tạp của sản phẩm 205 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 114 and the 205 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($4,32 tỷ), Đức ($2,73 tỷ), Mexico ($2,51 tỷ), Cộng hòa Séc ($2,2 tỷ) và Sơn mài Nhật ($1,7 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($5,73 tỷ), Đức ($4,58 tỷ), Trung Quốc ($1,52 tỷ), Mexico ($1,48 tỷ) và Vương quốc Anh ($1,21 tỷ).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites