$4,92 tỷ

xuất khẩu 471 of 1221
2008
2017

0,997

Độ phức tạp của sản phẩm 204 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 471 and the 204 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($1,75 tỷ), Đức ($761 Hàng triệu), Hà Lan ($600 Hàng triệu), Indonesia ($332 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($287 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($621 Hàng triệu), Đức ($589 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($310 Hàng triệu), Pháp ($296 Hàng triệu) và Hà Lan ($263 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites