$4,8 tỷ

xuất khẩu 585 of 5026
2008
2017

0,866

Độ phức tạp của sản phẩm 1036 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 585 and the 1035 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($2,45 tỷ), Đức ($659 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($156 Hàng triệu), Ý ($141 Hàng triệu) và Pháp ($132 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($838 Hàng triệu), Đức ($564 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($468 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($236 Hàng triệu) và Pháp ($219 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites