$5,62 tỷ

xuất khẩu 509 of 5026
2008
2017

0,554

Độ phức tạp của sản phẩm 1673 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 509 and the 1673 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($3,15 tỷ), Hoa Kỳ ($392 Hàng triệu), Đức ($261 Hàng triệu), Slovenia ($207 Hàng triệu) và Mexico ($186 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($820 Hàng triệu), Đức ($538 Hàng triệu), Ý ($291 Hàng triệu), Pháp ($255 Hàng triệu) và Nga ($224 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites