$1,04 tỷ

xuất khẩu 1911 of 5026
2008
2017

1,15

Độ phức tạp của sản phẩm 593 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1911 and the 593 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($399 Hàng triệu), Đức ($162 Hàng triệu), Malaysia ($60,1 Hàng triệu), Ý ($56,6 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($36,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($157 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($148 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($68,9 Hàng triệu), Pháp ($63,8 Hàng triệu) và Malaysia ($59 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites