$21,8 tỷ

xuất khẩu 110 of 5026
2008
2017

0,852

Độ phức tạp của sản phẩm 1067 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 110 and the 1067 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($8,39 tỷ), Nam Triều Tiên ($3,53 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,93 tỷ), Hoa Kỳ ($1,38 tỷ) và Đức ($1 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($3,15 tỷ), Đức ($2,53 tỷ), Hồng Kông ($2,49 tỷ), Trung Quốc ($2,02 tỷ) và Hà Lan ($928 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites