$778 Hàng triệu

xuất khẩu 2267 of 5026
2008
2017

1,14

Độ phức tạp của sản phẩm 605 of 5026
2008
2017

SWE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2267 and the 605 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Điển ($143 Hàng triệu), Pháp ($109 Hàng triệu), Trung Quốc ($104 Hàng triệu), Đức ($96,4 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($91,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($88,7 Hàng triệu), Hồng Kông ($51,7 Hàng triệu), Đức ($43,7 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($40 Hàng triệu) và Hà Lan ($31,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites