$220 Hàng triệu

xuất khẩu 3641 of 5026
2008
2017

1,38

Độ phức tạp của sản phẩm 321 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

HKG

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3641 and the 321 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($90,6 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($35,6 Hàng triệu), Singapore ($17,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($12 Hàng triệu) và Đức ($11,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($53 Hàng triệu), Singapore ($25,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($23,4 Hàng triệu), Đức ($11,3 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($10,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites