$6,87 tỷ

xuất khẩu 384 of 1221
2008
2017

1,47

Độ phức tạp của sản phẩm 60 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 384 and the 60 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,28 tỷ), Trung Quốc ($909 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($633 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($588 Hàng triệu) và Khác Á ($502 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,02 tỷ), Đức ($574 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($499 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($290 Hàng triệu) và Pháp ($226 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites