$32,1 tỷ

xuất khẩu 101 of 1221
2008
2017

1,25

Độ phức tạp của sản phẩm 112 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 101 and the 112 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($5,06 tỷ), Đức ($4,99 tỷ), Sơn mài Nhật ($4,74 tỷ), Hoa Kỳ ($2,29 tỷ) và Pháp ($1,64 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($4,28 tỷ), Trung Quốc ($3,27 tỷ), Hoa Kỳ ($3,12 tỷ), Pháp ($1,61 tỷ) và Mexico ($1,34 tỷ).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites