$869 Hàng triệu

xuất khẩu 2125 of 5026
2008
2017

0,79

Độ phức tạp của sản phẩm 1197 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2125 and the 1198 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($147 Hàng triệu), Đức ($132 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($89,4 Hàng triệu), Ý ($71,4 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($63,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($106 Hàng triệu), Malaysia ($94,5 Hàng triệu), Ấn Độ ($83,1 Hàng triệu), Trung Quốc ($33 Hàng triệu) và Đức ($32,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites