$6,01 tỷ

xuất khẩu 474 of 5026
2008
2017

1,31

Độ phức tạp của sản phẩm 387 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 474 and the 387 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,62 tỷ), Trung Quốc ($1,06 tỷ), Ý ($634 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($515 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($338 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($934 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($590 Hàng triệu), Đức ($370 Hàng triệu), Ấn Độ ($339 Hàng triệu) và Mexico ($299 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites