$201 Hàng triệu

xuất khẩu 3715 of 5026
2008
2017

1,2

Độ phức tạp của sản phẩm 536 of 5026
2008
2017

FIN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3715 and the 534 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Phần Lan ($69,9 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($56 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($23,2 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($15,9 Hàng triệu) và Trung Quốc ($7,26 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($149 Hàng triệu), Việt Nam ($8,52 Hàng triệu), Ấn Độ ($7,69 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($7,34 Hàng triệu) và Romania ($5,24 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites