$2,49 tỷ

xuất khẩu 1062 of 5026
2008
2017

0,597

Độ phức tạp của sản phẩm 1591 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1062 and the 1592 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($685 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($292 Hàng triệu), Philippines ($255 Hàng triệu), Đức ($238 Hàng triệu) và Ấn Độ ($139 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($338 Hàng triệu), Hồng Kông ($306 Hàng triệu), Hungary ($236 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($216 Hàng triệu) và Trung Quốc ($161 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites