$180 Hàng triệu

xuất khẩu 3834 of 5026
2008
2017

0,269

Độ phức tạp của sản phẩm 2213 of 5026
2008
2017

HKG

Nhà xuất khẩu lớn nhất

XXB

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3834 and the 2214 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hồng Kông ($31,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($21,8 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($21,1 Hàng triệu), Israel ($13,4 Hàng triệu) và Úc ($10,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Khác Á ($20 Hàng triệu), Trung Quốc ($14,6 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($14,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($12 Hàng triệu) và Thái Lan ($11,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites