$13,5 tỷ

xuất khẩu 190 of 5026
2008
2017

1,3

Độ phức tạp của sản phẩm 405 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 190 and the 403 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($4,61 tỷ), Ba Lan ($2,57 tỷ), Hoa Kỳ ($1,21 tỷ), Đức ($726 Hàng triệu) và Mexico ($673 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,7 tỷ), Đức ($1,24 tỷ), Vương quốc Anh ($1,06 tỷ), Pháp ($803 Hàng triệu) và Hà Lan ($680 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites