$8,76 tỷ

xuất khẩu 310 of 5026
2008
2017

1,38

Độ phức tạp của sản phẩm 322 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 310 and the 322 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($3,4 tỷ), Hoa Kỳ ($1,06 tỷ), Đức ($553 Hàng triệu), Singapore ($420 Hàng triệu) và Malaysia ($372 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,6 tỷ), Đức ($559 Hàng triệu), Trung Quốc ($440 Hàng triệu), Hà Lan ($416 Hàng triệu) và Canada ($404 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites