$2,45 tỷ

xuất khẩu 1082 of 5026
2008
2017

0,972

Độ phức tạp của sản phẩm 844 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1082 and the 844 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($1,54 tỷ), Đức ($212 Hàng triệu), Mexico ($103 Hàng triệu), Hungary ($96,6 Hàng triệu) và Áo ($65 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($823 Hàng triệu), Đức ($269 Hàng triệu), Pháp ($147 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($97,9 Hàng triệu) và Nga ($90,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites