$1,13 tỷ

xuất khẩu 1820 of 5026
2008
2017

1,87

Độ phức tạp của sản phẩm 61 of 5026
2008
2017

XXB

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1820 and the 61 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Khác Á ($258 Hàng triệu), Trung Quốc ($181 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($94,1 Hàng triệu), Thụy Điển ($89,3 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($85,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($221 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($151 Hàng triệu), Đức ($84,4 Hàng triệu), Pháp ($52,2 Hàng triệu) và Canada ($49,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites