$815 Hàng triệu

xuất khẩu 2216 of 5026
2008
2017

2,23

Độ phức tạp của sản phẩm 13 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2216 and the 13 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($164 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($154 Hàng triệu), Khác Á ($93,4 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($58,1 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($56,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($185 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($96 Hàng triệu), Ấn Độ ($92,8 Hàng triệu), Đức ($60,4 Hàng triệu) và Ý ($46,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites