$1,42 tỷ

xuất khẩu 1573 of 5026
2008
2017

1,52

Độ phức tạp của sản phẩm 208 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1573 and the 207 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($469 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($137 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($130 Hàng triệu), Khác Á ($87,3 Hàng triệu) và Trung Quốc ($82 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($270 Hàng triệu), Đức ($222 Hàng triệu), Mexico ($71,2 Hàng triệu), Ý ($57,4 Hàng triệu) và Pháp ($51,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites