$552 Hàng triệu

xuất khẩu 2668 of 5026
2008
2017

1,36

Độ phức tạp của sản phẩm 339 of 5026
2008
2017

ITA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2668 and the 339 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($200 Hàng triệu), Đức ($128 Hàng triệu), Trung Quốc ($63,3 Hàng triệu), Hồng Kông ($40 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($26,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($150 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($60,8 Hàng triệu), Ba Lan ($30,7 Hàng triệu), Đức ($27,4 Hàng triệu) và Pháp ($26,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites