$2,1 tỷ

xuất khẩu 1217 of 5026
2008
2017

0,891

Độ phức tạp của sản phẩm 990 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1217 and the 990 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($742 Hàng triệu), Đức ($336 Hàng triệu), Khác Á ($276 Hàng triệu), Ý ($147 Hàng triệu) và Áo ($99 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($614 Hàng triệu), Đức ($164 Hàng triệu), Canada ($105 Hàng triệu), Nga ($93,9 Hàng triệu) và Pháp ($72 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites