$1,93 tỷ

xuất khẩu 716 of 1221
2008
2017

1,45

Độ phức tạp của sản phẩm 63 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 716 and the 63 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($503 Hàng triệu), Trung Quốc ($260 Hàng triệu), Ý ($251 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($157 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($100 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($262 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($214 Hàng triệu), Mexico ($119 Hàng triệu), Đức ($85,5 Hàng triệu) và Ấn Độ ($78,7 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites