$1,26 tỷ

xuất khẩu 1686 of 5026
2008
2017

1,18

Độ phức tạp của sản phẩm 557 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1686 and the 556 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($303 Hàng triệu), Đức ($235 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($184 Hàng triệu), Ý ($144 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($86,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($273 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($117 Hàng triệu), Mexico ($84,7 Hàng triệu), Đức ($72 Hàng triệu) và Ấn Độ ($65,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites