$1,05 tỷ

xuất khẩu 1904 of 5026
2008
2017

1,27

Độ phức tạp của sản phẩm 436 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1904 and the 436 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($214 Hàng triệu), Trung Quốc ($162 Hàng triệu), Ý ($143 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($94,7 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($52,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($168 Hàng triệu), Trung Quốc ($109 Hàng triệu), Mexico ($72 Hàng triệu), Ấn Độ ($56,9 Hàng triệu) và Đức ($54,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites