$271 Hàng triệu

xuất khẩu 3445 of 5026
2008
2017

0,961

Độ phức tạp của sản phẩm 860 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3445 and the 859 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($33,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($27,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($27,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($23,7 Hàng triệu) và Ý ($19,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($33 Hàng triệu), Mexico ($22,4 Hàng triệu), Ấn Độ ($21,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($19 Hàng triệu) và Đức ($11,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites