$1,48 tỷ

xuất khẩu 1539 of 5026
2008
2017

1,74

Độ phức tạp của sản phẩm 108 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1539 and the 108 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($268 Hàng triệu), Đức ($263 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($210 Hàng triệu), Ý ($144 Hàng triệu) và Brazil ($110 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($281 Hàng triệu), Mexico ($217 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($162 Hàng triệu), Đức ($72,9 Hàng triệu) và Ấn Độ ($67,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites