$170 Hàng triệu

xuất khẩu 3887 of 5026
2008
2017

1

Độ phức tạp của sản phẩm 795 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3887 and the 796 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($26 Hàng triệu), Ý ($24,9 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($20,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($15,9 Hàng triệu) và Đức ($13,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($13 Hàng triệu), Trung Quốc ($10,9 Hàng triệu), Việt Nam ($9,7 Hàng triệu), Ấn Độ ($7,89 Hàng triệu) và Mexico ($7,55 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites