$905 Hàng triệu

xuất khẩu 2061 of 5026
2008
2017

2,98

Độ phức tạp của sản phẩm 1 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2061 and the most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($463 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($183 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($113 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($54,8 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($17,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($354 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($87,1 Hàng triệu), Mexico ($58,5 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($46,6 Hàng triệu) và Ấn Độ ($44,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites