$213 Hàng triệu

xuất khẩu 3673 of 5026
2008
2017

0,825

Độ phức tạp của sản phẩm 1120 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3673 and the 1121 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($34,5 Hàng triệu), Khác Á ($34,2 Hàng triệu), Thái Lan ($22,9 Hàng triệu), Ý ($20 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($19,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($22,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($20,5 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($16 Hàng triệu), Đức ($14,5 Hàng triệu) và Pháp ($10 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites