$11 tỷ

xuất khẩu 282 of 1221
2008
2017

2,18

Độ phức tạp của sản phẩm 5 of 1221
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 282 and the 5 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($3,64 tỷ), Đức ($2,63 tỷ), Khác Á ($1,19 tỷ), Hoa Kỳ ($526 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($506 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($3,27 tỷ), Hoa Kỳ ($1,34 tỷ), Đức ($550 Hàng triệu), Mexico ($503 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($447 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites