$4,61 tỷ

xuất khẩu 615 of 5026
2008
2017

1,9

Độ phức tạp của sản phẩm 55 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 615 and the 55 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($975 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($857 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($673 Hàng triệu), Trung Quốc ($437 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($370 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($698 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($427 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($314 Hàng triệu), Việt Nam ($291 Hàng triệu) và Đức ($284 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites