$6,18 tỷ

xuất khẩu 418 of 1221
2008
2017

1,89

Độ phức tạp của sản phẩm 18 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 418 and the 18 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,16 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,11 tỷ), Thụy Sĩ ($848 Hàng triệu), Trung Quốc ($628 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($396 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($959 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($635 Hàng triệu), Đức ($423 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($373 Hàng triệu) và Việt Nam ($315 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites