$1,17 tỷ

xuất khẩu 1777 of 5026
2008
2017

1,4

Độ phức tạp của sản phẩm 304 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1777 and the 305 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($234 Hàng triệu), Ý ($206 Hàng triệu), Trung Quốc ($153 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($132 Hàng triệu) và Đức ($98,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($235 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($109 Hàng triệu), Mexico ($106 Hàng triệu), Ấn Độ ($82,2 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($47,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites