$770 Hàng triệu

xuất khẩu 2285 of 5026
2008
2017

1,25

Độ phức tạp của sản phẩm 456 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2285 and the 456 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($120 Hàng triệu), Đức ($99 Hàng triệu), Ý ($91,6 Hàng triệu), Pháp ($83,2 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($66,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($128 Hàng triệu), Trung Quốc ($84,9 Hàng triệu), Đức ($76,2 Hàng triệu), Ấn Độ ($61,7 Hàng triệu) và Ý ($43,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites