$292 Hàng triệu

xuất khẩu 3368 of 5026
2008
2017

0,932

Độ phức tạp của sản phẩm 913 of 5026
2008
2017

CHE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3368 and the 916 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($68,9 Hàng triệu), Ý ($46,1 Hàng triệu), Trung Quốc ($37,2 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($29,8 Hàng triệu) và Đức ($28,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($45,7 Hàng triệu), Ấn Độ ($26 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($18,3 Hàng triệu), Bangladesh ($17,9 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($12,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites