$325 Hàng triệu

xuất khẩu 3237 of 5026
2008
2017

-0,122

Độ phức tạp của sản phẩm 2875 of 5026
2008
2017

FRA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3237 and the 2875 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Pháp ($265 Hàng triệu), Trung Quốc ($20,6 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($17,2 Hàng triệu), Ý ($7,66 Hàng triệu) và Gà tây ($2,28 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($89,6 Hàng triệu), Ý ($42,1 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($39,1 Hàng triệu), Trung Quốc ($39 Hàng triệu) và Ấn Độ ($24,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites