$4,68 tỷ

xuất khẩu 482 of 1221
2008
2017

1,41

Độ phức tạp của sản phẩm 70 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 482 and the 70 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($894 Hàng triệu), Trung Quốc ($611 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($426 Hàng triệu), Ý ($404 Hàng triệu) và Pháp ($403 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($785 Hàng triệu), Đức ($429 Hàng triệu), Ấn Độ ($380 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($270 Hàng triệu) và Ý ($243 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites